ISHA trio

Ohlasy

To je šílené, tohle chceme hrát!

2014-09-01, Miloš Zapletal, www.casopisharmonie.cz

S trojicí sympatických mladých dam – flétnistkou Janou Pavlíčkovou, sopranistkou Lucií Rozsnyó a klavíristkou Sárou Medkovou, vystupujících pod názvem ISHA trio – jsem jednoho pochmurného podvečera rozprávěl v kavárně poblíž brněnské konzervatoře o výhodách a nevýhodách netypického ansámblu, texaské náklonnosti k Janáčkovi a inspiracích silnými sny.

Časopis Harmonie, vydání 09/2014, str. 28-29

Janáček v Texasu

2013-05-03, Vít Zouhar, www.muzikus.cz

Komorní program čtvrtečního večera předneslo české ISHA trio. Vedle skladeb A. Dvořáka (výběr z Milostných písní), L. Janáčka (výběr z cyklu Moravská lidová poesie v písních) a B. Martinů (Scherzo pro flétnu a klavír, Nové slovenské písně) soubor interpretoval také soudobé kompozice Ivo Medka (Ancient Stories), Miloše Štědroně (Pretty Ophelia – Poor Ophelia) a Sáry Žalčíkové (Songs of the Sion Doughter). Pianistka Sára Žalčíková, flétnistka Kristýna Vaculová a sopranistka Lucie Rozsnyó publikum nadchly svrchovanou technikou a výrazem zejména ve skladbách B. Martinů, zaujaly interpretační šíří a sklidily zasloužené ovace rovněž po provedení skladeb M. Štědroně, S. Žalčíkové a I. Medka. ISHA trio opět prokázalo schopnost poutavě a zajímavě interpretovat jak soudobou hudbu, tak osobitě prezentovat repertoárové skladby 19. a 20. století.

Tři mladé ženy a hudební meditace

2013-03-19, Josef Herman, www.divadelni-noviny.cz

Svůj první kompakt, pojmenovaný podle už v zahraničí uznané skladby Ivo Medka Ancient Stories, natočily členky ISHA tria v Besedním domě v Brně už v roce 2011, CD vyšlo v elegantní grafické úpravě obalu vloni na podzim. Soubor založily sopranistka Lucie Slepánková, flétnistka Jana Pavlíčková Lukášová a klavíristka Sára Žalčíková v roce 2007 na Hudební fakultě JAMU a koncertovaly v tomto složení už v různých českých i evropských městech, a také v USA. Spojením vokálu, klavíru a flétny vytvořily specifický zvuk svého sdružení, průzračný, připomínající vysokým sopránem a flétnou i většinou jemným klavírem hudbu sfér a ozvláštněný měkkým vláčným, ryze ženským způsobem interpretace. Ta spojuje šest byť různorodých kompozic pěti brněnských skladatelů prakticky tří generací do jednoho logického hudebního celku.

Kompakt otevírá rozverná skladba Miloše Štědroně 2 texty různě: dvakrát tři zhruba půlminutové variace kraťoučkých textů zakončené sedmou skladbičkou v postavení jakési cody si pohrávají s různými historickými i současnými kontexty, nechybí ohlas renesance a lidových popěvků.

Jakkoli se začíná zvesela, kompakt je laděný spíš meditativně nejen charakterem skladeb, ale především zmíněným interpretačním přístupem hudebnic. Hned druhá tříminutová skladba Petera Grahama Regen (Prší) evokuje tesknou deštivou atmosféru táhlými zpěvními a flétnovými pasážemi podloženými „kapkami“ jemného přediva klavíru. Klavíristka Sára Žalčíková coby nejmladší komponistka přispěla k repertoáru kompaktu Písněmi dcery Siónské, vlastně jímavými i dramatickými, hudbou evokovanými situacemi, vycházejícími z biblických textů a židovských duchovních tradic. Pozoruhodná kompozice využívá hlas nejen ve zpěvní lince, ale i v dramatických extatických zvoláních a také k jakési hudební deklamaci. Žalčíkové jedenáctiminutová kompozice je druhá nejdelší, o necelé čtyři minuty ji přesahuje jen další formálně vlastně písňový cyklus Cantique de cantiques (Píseň písní) zástupce nejstarší generace Františka Gregora Emmerta, nejmelodičtější a nejlyričtější dílo kompaktu.

Titulní devět a půl minuty trvající skladba Ivo Medka Ancient stories (Starověké příběhy), sestávající z šesti částí označených pouze písmeny a dvou interludií, je z formálního i zvukového hlediska nejvolnější. Evokuje jakési útržky zvuků a snad tušených příběhů vynořujících se z dávných věků. Ženský hlas je vedený v hravých, místy až extatických pasážích, ale nechybí ani bukolická prostá melodika. Flétna se místy mění v rytmický nástroj stejně jako klavír, výsledný zvuk je syrovější, spontánnější a především rozmanitější než v předchozích skladbách.

Kompakt končí uklidňujícím Chansonem Petera Grahama.

Žádná ze skladeb neopouští tonalitu, žádná samoúčelně neexperimentuje. Kompozice pracují s obvyklými, byť třeba hodně rozvolněnými formami. Všechny jsou „programní“ v tom smyslu, že usilují oslovit posluchače hudebními a literárními prostředky formulovanou výpovědí. Emocionální i racionální výpovědí!

Kompakt působí jako logický formální a estetický celek, nejpůsobivější je právě cesta tří interpretek různými vrcholy, údolími a zákoutími na sebe navazujících skladeb jako jednou členitou krajinou. Nechat se po ní vést znamená očistit se od běžné reality, zastavit se v běžném čase a ponořit se do myšlenek, které hudba kompaktu evokuje. Je to čas od času hodně užitečné.

Nová deska ISHA - hudební kvalita s dívčím půvabem

2012-11-07, www.prvnizpravy.cz

Zajímavou desku nazvanou Ancient Stories si na své konto připsalo mladé hudební těleso ISHA trio.

To bylo založeno v roce 2007 na půdě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Soubor fungující v nezvyklém obsazení Lucie Rozsnyó (soprán), Sára Žalčíková (klavír) a Jana Pavlíčková (flétna) nahrál skladby současných autorů. Právě skladba Ancient Stories skladatele a stávajícího rektora JAMU Ivo Medka dala celému unikátnímu CD název. Medkova kompozice byla už před časem provedena na mnoha pódiích v Evropě, Americe a Asii, v roce 2002 kupříkladu na Světových dnech nové hudby v Hong Kongu. Pro Jihomoravskénovinky to uvedl Mgr. Luboš Mareček, specialista pro vnější vztahy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Podle jejích slov Medkovu skladbu doplňují další díla současných renomovaných autorů jako je Miloš Štědroň, Peter Graham či František Gregor Emmert. Svojí skladbou výmluvně nazvanou Písně dcery Siónské a inspirovanou biblickými texty se na zajímavé desce prezentuje i Sára Žalčíková.

„Takto cíleně vytvořená sestava je typem souboru, jehož existence není podmíněna rozsahem existujícího repertoáru, protože se specializuje na interpretaci skladeb nových a cíleně podněcuje jejich vznik,“ říká na adresu ojedinělého souboru muzikolog Jan Špaček.

Jak dále Mgr. Luboš Mareček prozradil, repertoár tria zahrnuje skladby od baroka až po hudbu soudobou, na kterou se soubor specializuje. Členky tria získaly ocenění na mnoha mezinárodních soutěžích v sólové i komorní hře a jako sólistky vystupují s předními českými orchestry.

"Zvukově vyhraněná sestava, jež podtrhuje ženské složení půvabného souboru, se pohybuje ve vysokých tónových polohách, zároveň však vykazuje důležitou zvukovou komplexnost. „Možnosti souboru jsou všestranné a zahrnují svrchovaný názor na barokní i romantický výraz. Především však ISHA trio dokáže skloubit technickou virtuozitu, umožňující uchopení jakkoli náročných partitur či neobvyklých notací, s ujasněným a zralým interpretačním názorem, který vychází z obeznámenosti hráček se soudobou kompozicí (pianistka Sára Žalčíková sama komponuje) a z jejich otevřenosti novým přístupům,“ doplnil Špaček," dále poznamenal Mgr. Luboš Mareček.

"Přínos hudební kultuře prostřednictvím ISHA tria nespočívá pouze v udržování interpretační praxe, jako u tradičně koncipovaných těles, nýbrž také v rozšiřování hudebního repertoáru, které má u neobvyklých sestav přínos vskutku zakladatelský. Nabízí se srovnání s Due Boemi di Praga (basklarinet a klavír), zatímco u běžných obsazení se o expanzi repertoáru zasloužili například Kronos Quartet, Arditti Quartet a mnozí další. Deska Ancient Stories si rozhodně zaslouží pozornost," dodal.

„Pro natočení této nahrávky jsme se obrátily na naše přátele, brněnské skladatele. Jejich kompozice vzbudily nadšený ohlas u nás i v zahraničí – v únoru 2013 s tímto repertoirem seznámíme publikum na koncertech v Texasu,“ uvedla pianistka Žalčíková. Soubor se už nyní připravuje na vydání nového kompaktního disku s programem světovým. Objeví se na něm jména jako Luciano Bério, George Crumb, György Ligeti, Roxana Panufnik a další.

ISHA trio ve skladbách soudobých autorů

2012-06-27, prehravac.rozhlas.cz

ČRo3 - Vltava: Rondo, 27.06.2012 09:00

π